Zásady ochrany osobních údajů

Správa a zpracování Vašich osobních údajů u nás probíhá podle platných právních předpisů. Na základě legislativy GDPR (General data protection regulation) – nového nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně osobních údajů, vstoupily v platnost také nové požadavky. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o tom, že tyto požadavky splňujeme. Ty nejdůležitější informace jsou k nalezení níže, pokud se však budete chtít zeptat na cokoliv dalšího, neváhejte se obrátit na email: tak@webnito.cz, kde jsme Vám plně k dispozici.

1. Kdo se stará a zpracovává mé osobní údaje?

O Vaše osobní údaje se stará správce osobních údajů. Správcem osobních údajů je BOXART s.r.o., se sídlem Žerotínovo nám. 14, 750 02 Přerov, IČ: 03552543, DIČ: CZ03552543. Jsme subjektem, který odpovídá za dodržování povinností stanovených novou legislativou EU – GDPR. V případě potřeby nás tedy můžete kontaktovat, a to jak na výše uvedené korespondenční adrese, tak i na emailu: tak@webnito.cz.

2. Jak a k jakým účelům se osobní údaje zpracovávají?

Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu anebo tím, že navštěvujete naše stránky. Zpracováváme je jen v takovém rozsahu, který je pro daný účel nezbytný. Na základě Vašeho souhlasu naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje pro konkrétní účely a spravuje je prostřednictvím počítačových systémů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám dáváte pro dané účely, a to konkrétně:

 • Kontaktní formulář Kontakt – prostřednictví tohoto formuláře nám můžete zaslat dotaz týkající se jakékoliv části našeho webu nebo služeb. Veškerá zaslaná data slouží pouze k účelu – přijímat od Vás komentáře a Vaše zprávy a možnost na ně reagovat. Data zpracováváme v souladu s veškerými legislativními a interními normami.
 • Kontaktní formulář Podpora – prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat požadavek na vyřešení prohlému, související s námi nabízenámi službami. Veškerá zaslaná data slouží pouze k účelu – přijímat Vaše zprávy a možnost na ně reagovat. Data zpravocáváme v souladu s veškerými legislativními a interními normami.
 • Kontaktní formulář Kalkulace- prostřednictvím tohoto formuláře nám můžete zaslat požadavek na nacenění služby. Veškerá zaslaná data slouží pouze k účelu – přijímat Vaše zprávy a možnost na ně reagovat. Data zpracováváme v souladu s veškerými legislativními a interními normami. 

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete pro každou z oblastí kdykoliv odmítnout, a to na emailové adrese: tak@webnito.cz

3. Místa, kde potřebujeme Váš souhlas

 • Kontaktní formulář: https://webnito.cz/kontakt/
 • Kalkulace: https://webnito.cz/kalkulace/ 
 • Podpora: https://webnito.cz/podpora/

4. Jak dlouho osobní údaje uchováváme

Naše společnost nemůže uchovávat Vaše osobní údaje do libovolně dlouhé doby. Uchováváme je tedy do chvíle, do které Vaše údaje opravdu potřebujeme. Tedy po dobu nezbytně nutnou pro splnění daného účelu.

Kontaktní formulář: údaje uchováváme 5 let od přijetí těchto údajů nebo do té doby než od Vás přijmeme žádost o výmaz Vašich osobních údajů

V případě jakýchkoliv dotazů, či požadavku na výmaz či modifikaci nepřesných dat se můžete obrátit na nás na email: tak@webnito.cz

5. Osobní údaje a cookie

Ani my nejsme výjimkou a používáme na našich webových stránkách www.webnito.cz soubory cookie.

Jedná se o textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě webové stránky stáhnou do vašeho počítače, mobilu nebo jiného zařízení. Při každé další návštěvě této webové stránky se potom soubory cookies zasílají zpět na původní webovou stránku nebo na jinou stránku, která je rozpozná. Vaše osoba není na základě těchto informací identifikovatelná, a to ani s využitím dalších informací, které o Vás máme. Jedná se například o informace o typu použitého zařízení a prohlížeče, o jazykových preferencích nebo o stránkách, které byly navštíveny. Díky nim se Vám také zobrazuje reklama na produkty, které odpovídají Vašim osobním zájmům a preferencím.
Cookies nejsou nebezpečné, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, ale mají význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Soubory cookies používáme k rozpoznávání opakovaných návštěv na našich webových stránkách. Soubor cookie ukládá preferenční místní a jazyková nastavení uživatele a náhodně přiřazený identifikátor vaší návštěvy.
Informace ze souboru cookie shromažďujeme na našich stránkách proto, abychom mohli lépe sledovat počet nových a opakovaných návštěvníků a také pro potřeby interní analýzy navštívených stránek. Tyto informace používáme pro vylepšení navigace na našich webových stránkách a poskytovaných služeb. 
Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány).

Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá ve výchozím nastavení, obvykle je ale můžete odmítnout, nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Pokud používání souborů cookie zcela vypnete, nemusejí být některé části našich stránek přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat. Stránky si můžete také prohlížet v tzv. anonymním režimu, ve kterém se cookies neukládají.  Detailní informace o cookies najdete zde: aboutcookies.org
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Pokud nechcete tyto cookies ukládat je možné jejich používání zablokovat na této stránce: http://www.youronlinechoices.com/cz/vase-volby
Máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu.

Cookie soubory jsou krátkodobé tzv. „session cookie“, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do jeho zavření, a dlouhodobé tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy v počítači déle (v závislosti na nastavení samotné cookie a prohlížeči) nebo pokud je sami neodstraníte.

6. Zabezpečení osobních údajů

V souladu s platnou právní normou zajišťujeme ochranu osobních údajů, které zpracováváme a uchováváme, a to prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření.

K datům mají přístup oprávnění pracovníci naší společnosti.

7. Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních dat

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

8. Na koho se obrátit v případě konkrétního požadavku či doplňujících informací

Pokud máte další dotazy, přejete si poskytnout detailnější informace k některému z bodů, žádáte o výmaz či editaci nesprávných údajů, kontaktujte nás na adrese: tak@webnito.cz